Magda učí | Obchodní podmínky
Kurzy angličtiny všech úrovní v Židlochovicích.
angličtina, kurz, kurz angličtiny, židlochovice, kurz angličtiny židlochovice, výuka anglického jazyka, překlady, příprava k maturitě, maturita, maturita z angličtiny
628
page-template-default,page,page-id-628,theme-bridge,cookies-not-set,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,columns-4,qode-theme-ver-11.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-595
 

Obchodní podmínky

ÚVOD

Tyto obchodní podmínky upravují kupní smlouvu ve smyslu § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), jejímž předmětem je koupě produktů buď v elektronické nebo tištěné podobě (dále jen „produkty“) či lekcí či kurzů realizovaných buď online či offline (dále jen „služby“) , kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek www.magdauci.cz.

Tyto obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je podnikající fyzická osoba:

Ing. Magda Blaha

IČO: 04426568

Adresa: Komenského 348, 667 01 Židlochovice

Email: magda.teaches@gmail.com

Autorská práva

Všechny produkty jsou chráněny autorským právem.

Elektronické (PDF) i tištěné produkty je zakázáno kopírovat, šířit, prodávat či jakkoli poskytovat třetím osobám bez souhlasu autora.

Objednávka

Kupující objednává produkty vyplněním elektronického formuláře prostřednictvím webové stránky www.magdauci.cz či přímou objednávkou na e-mailu magda.teaches@gmail.com. Kupující odesláním objednávky přes webovou stránku či e-mail stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena odesláním objednávky.

Kupní cena

Sjednanou kupní cenou produktu či služby (dále též jen „cena“) je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání vaší objednávky. Prodávající není plátce DPH, cena uvedená na webových stránkách a ve shrnutí objednávky je tak konečná.

Při nákupu elektronických produktů a při nákupu služeb se neúčtují žádné náklady na dopravu.

Prodávající vystaví kupujícímu doklad – fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží. Fakturu dostane kupující na e-mailem uvedený v objednávce.

Způsob platby

Platit je možné pouze bankovním převodem na korunový účet prodávajícího.

Produkty – způsob dodání, dodací lhůta

Při koupi elektronických produktů či online kurzů vám bude po zaplacení poslán e-mail s odkazem, na kterém je možné otevřít a stáhnout zakoupené produkty.

Zakoupené elektronické produkty vám budou dodány nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na náš bankovní účet. Nejčastěji elektronické produkty odesíláme do několika hodin od přijetí platby. Pokud vám nepřijde do 3 dnů e-mail s odkazem ke stažení produktů, zkontrolujte prosím spam nebo hromadnou poštu.

Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a vytisknout dokumenty ve formátu PDF.

Odstoupení od smlouvy 

Za produkty prodávající ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz do 14 dnů. V této lhůtě máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení začíná běžet následující den po dni doručení produktu. O odstoupení od smlouvy je potřeba prodávajícího informovat emailem na adresu magda.teaches@gmail.com před uplynutím 14 denní lhůty. Odstoupit od smlouvy po zakoupení produktu online koučování či lekcí je možné do týdne před začátkem výuky.

V případě, že vrátíte elektronický produkt, jste povinni jej smazat na všech svých zařízeních, kam byl uložen. Peníze budou vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dní ode dne odstoupení od smlouvy.

V případě, že by z vaší strany nedošlo k úhradě celé ceny za objednávku ani do 14 dnů po době splatnosti, následujícím dnem po skončení této lhůty dojde k ukončení smluvního vztahu mezi námi a zaniká tak váš závazek uhradit cenu a závazek prodávajícího dodat vám produkt.

Produkty – odpovědnost

Prodávající neodpovídá za nedostupnost digitálního obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se také stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

Online koučování – platební a storno podmínky

Objednáním služby online koučování prostřednictvím e-mailu či objednávkového formuláře se zavazujete uhradit uvedenou částku na účet nejpozději do 7 dní od objednávky.

Vaše objednávka se stává závaznou po zaplacení služby.

V případě, že se rozhodnete zrušit svou účast 7 dní před začátkem kurzu, kurzovné vám bude vráceno v plné výši.

V případě, že zrušíte svou účast na kurzu či výuky méně než 7 dní před začátkem, bude vám vráceno 50% ze zaplacené částky.

Služby – práva lektorky

Lektorka má právo zrušit službu online koučování bez udání důvodu, studentovi bude v tomto případě uhrazená částka vrácena v plné výši.

Závěr

Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

Tyto obchodní podmínky může prodávající jednostranně měnit, pro kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. Aktuální verze obchodních podmínek je vždy dostupná na webových stránkách www.magdauci.cz/obchodni-podminky/.

Tyto Obchodní podmínky jsou účinné od 1.12.2020.